Konsulttjänster

Vi har lång erfarenhet av produktutveckling inom fordons- och tillverkningsindustrin och kan utföra uppdrag på plats hos kund eller från egna kontoret. Det finns även möjlighet att utföra utvecklingsuppdrag inom andra branscher.

PRODUKTER

Första produkten är klar för försäljning. Mugghållare för användning på båtar - placeras direkt på pulpit, räcke eller mantåg.

3D-printing

Under utvecklingsfaserna så kan vi skriva ut prototyper för provmonteringar, funktionsprover samt för att få en bra visuell uppfattning om produktens design.
Vi använder främst miljövänlig PLA-plast men kan även skriva ut i t.ex. ABS i de fall det behövs ett tåligare material.