Våra tjänster

Konsulttjänster

Vi har lång erfarenhet av produktutveckling inom fordons- och tillverkningsindustrin och kan utföra uppdrag på plats hos kund eller från egna kontoret. Det finns även möjlighet att utföra utvecklingsuppdrag inom andra branscher.

 

3D-printing

Under utvecklingsfaserna så kan vi skriva ut prototyper för provmonteringar, funktionsprover samt för att få en bra visuell uppfattning om produktens design.
Vi använder främst miljövänlig PLA-plast men kan även skriva ut i t.ex. ABS i de fall det behövs ett tåligare material.